موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راه دانش

سیستم مدیریت آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ها

اطلاعیه های عمومی

قابل توجه دانشجویان گرامی

باتوجه به بروز رسانی سامانه آموزشی موسسه از تاریخ 1402/06/04 جهت ورود به پورتال شخصی خود نام کاربری :شماره دانشجویی و کلمه عبور: کد ملی می باشد.لازم به ذکر است کلیه کلمه های عبور تعیین شده قبلی غیر فعال گردیده و فقط با کد ملی امکان ورود به پورتال شخصی مقدور می باشد.

قابل توجه دانشجویان گرامی

باتوجه به بروز رسانی سامانه آموزشی موسسه از تاریخ 1402/06/04 جهت ورود به پورتال شخصی خود نام کاربری :شماره دانشجویی و کلمه عبور: کد ملی می باشد.لازم به ذکر است کلیه کلمه های عبور تعیین شده قبلی غیر فعال گردیده و فقط با کد ملی امکان ورود به پورتال شخصی مقدور می باشد.